Arhiva za ‘Natječaji’ Kategoriju

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina

Na temelju Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina, klasa: 372-03/17-01/7, urbroj: 2182/03-01-17-1, donesenog od Gradonačelnika, dana 10. ožujka 2017. godine, Grad Skradin objavljuje:

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina

Tekst natječaja

 

Natječaj za za prijam vježbenika/ce u službu u Grad Skradin, Jedinstveni upravni odjel radi osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog redara (1 izvršitelj/ica), na određeno vrijeme od 12 mjeseci

Na temelju članaka 17., 19. 85. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članka 10. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/16), a sukladno Planu prijma u službu za 2017.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 2/17), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam vježbenika/ce u službu  u Grad Skradin, Jedinstveni upravni odjel radi osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog redara (1 izvršitelj/ica), na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19 od 03. ožujka 2017.g., a prijave na natječaj se podnose  u roku 8 dana od objave u “Narodnim novinama”.

Javni natječaj

Obavijesti i upute

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

 

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju Zaključka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, klasa: 372-03/17-01/6, urbroj: 2182/03-01-17-1, od dana 23. veljače 2017. godine, Grad Skradin objavljuje

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Tekst natječaja

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – pisano testiranje, za radno mjesto čistač/čistačica

Poštovani,

nastavno na Natječaj za za prijam namještenika/ce u radni odnos u Grad Skradin, Služba Tajništva na radno mjesto čistač/ice (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)objavljen na stranicama Grada Skradina, ovim putem objavljujemo Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) za prijam namještenika/ce u radni odnos u Grad Skradin, Služba Tajništva na radno mjesto čistač/ice (izvršitelj/ica), nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno).

Detalje možete saznati na poveznici niže:

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Natječaj za za prijam namještenika/ce u radni odnos u Grad Skradin, Služba Tajništva na radno mjesto čistač/ice (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)

Na temelju članaka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZLSN) i članka 10. i 11. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/16), a sukladno Planu prijma u službu za 2016.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/16), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam namještenika/ce u službu  u Grad Skradin, Služba Tajništva na radno mjesto čistač/ice  (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 118 od 16. prosinca 2016.g., a prijave na natječaj se podnose  u roku 8 dana od objave u “Narodnim novinama”.

 

Javni natječaj

Obavijesti i upute

 

 

 

Natječaj za prijam u službu službenika/ce u Grad Skradin, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto komunalni redar (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Na temelju članaka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članaka 10. i 11. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/16), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu službenika/ce  u Grad Skradin, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto komunalni redar  (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 118 od 16. prosinca 2016.g., a prijave na natječaj se podnose  u roku 8 dana od objave u “Narodnim novinama”.

 

Javni natječaj

Obavijesti i upute

Odluka o poništenju Javnog natječaja

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju Zaključka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, klasa: 372-03/16-01/11, urbroj: 2182/03-01-16-1 od 14. studenog 2016. godine, Grad Skradin objavljuje

 NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

Tekst natječaja

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, športa i društvenih djelatnosti udruga građana za 2017. godinu

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Skradina od 07. studenog 2016. godine

 

GRADONAČELNIK GRADA SKRADINA

objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJIMA KULTURE, ŠPORTA I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI UDRUGA GRAĐANA ZA 2017. GODINU

 

Javni poziv
Zaključak
Obrazac

Natječaj za dodjelu stipendija u studijskoj godini 2016-2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
GRAD SKRADIN
Gradonačelnik
KLASA: 604-01/16-01/1
URBROJ : 2182/03-01-16-2
Skradin, 28. listopada 2016.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Skradina (Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije, broj 10/09), članka 6. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Skradina (Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije, br. 16/15.) i Odluke o visini i broju stipendija u studijskoj godini 2016/2017. (KLASA: 604-01/16-01/1, URBROJ: 2182/03-01-16-1., od 28. Listopada 2016.), Gradonačelnik Grada Skradina, 28. listopada 2016. godine, raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija u studijskoj godini 2016./2017.
studentima s područja Grada Skradina

 

Natječaj za dodjelu stipendija
Odluka
Obrazac za prijavu

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na temelju članaka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja , dana  7. listopada 2016.g., objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv je dostupan na ovom linku.

Pretraga