Na temelju Zaključka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, klasa: 372-03/17-01/6, urbroj: 2182/03-01-17-1, od dana 23. veljače 2017. godine, Grad Skradin objavljuje

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Tekst natječaja