PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SKRADINA

PRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA SKRADINA

PRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA IZBOR ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA SKRADINA IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE