Gradonačelnik zastupa Grad i izvršno je tijelo Grada. Mandat gradonačelnika traje četiri godine. Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

 

Gradonačelnik:

 

■ priprema prijedloge općih akata

■ izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća

■ usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada te nadzire njihov rad

■ upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada kao i njegovim prihodima i

rashodima, u skladu s zakonom i Statutom

■ odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada, čija pojedinačna vrijednost ne

prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se

odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kn, te ako

je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje

pokretnina i nekretnina provedeno u skladu s zakonskim propisima

■ obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

Nediljko Dujić rođen je 01. listopada 1967. godine u Ićevu, Grad Skradin. Po zanimanju je diplomirani specijalist javne uprave. Član je Hrvatske demokratske zajednice od 1989.godine, dragovoljac je domovinskog rata, a 1994. izabran je za zamjenika načelnika tadašnje Općine Skradin i tu je dužnost obavljao naredna dva mandata.

Na izborima 2001., potom 2005. i 2009. izabran je za gradonačelnika Grada Skradina te dužnost obnaša i danas.

Trenutno je zamjenik predsjednika Županijskog odbora HDZ-a i član Središnjeg odbora HDZ-a.

Oženjen je, otac troje djece i svoje slobodno vrijeme najradije provodi sa svojom obitelji, prijateljima i u prirodi. Hobi mu je lov, a također obnaša i dužnost predsjednika Županijskog lovačkog saveza.

Kao gradonačelnik Grada Skradina, posebno se ističe njegov doprinos u izgradnji sustava za pročišćavanje otpadnih voda i kanalizacije, popločavanju povijesne jezgre grada, vodoopskrbi naselja na području Grada, asfaltiranju i modernizaciji cesta, realizaciji nove poslovne zone KOSA – Ićevo, obnovi i izgradnji škola, sakralnih objekata, poticanje kulturnih i sportskih događanja i razni drugi projekti, a svoju misiju nastavlja i dalje.

 

GRADONAČELNIK

Nediljko Dujić (HDZ)

 

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

Nikola Milović  (SDSS)