REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA SKRADINA

 

 

KLASA: LN-1/2013

URBROJ:

SKRADIN, 2. svibnja 2013.

 

 

Na temelju članka22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada SKRADINA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDATURU

ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA SKRADINA

 

Kandidat:

NEDILJKO DUJIĆ; IĆEVO, IĆEVO 2; rođ. 01.10.1967; OIB: 76170092856; M

Zamjenik kandidata:

ROBERT PODRUG; PIRAMATOVCI, BILOSTANOVI 12; rođ. 18.09.1971; OIB: 08409457349; M

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Predlagatelj:

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA SKRADINA

IRIS ŽIVKOVIĆ

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA SKRADINA

 

 

KLASA: LN-1/2013

URBROJ:

SKRADIN, 2. svibnja 2013.

 

 

Na temelju članka22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada SKRADINA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, LOZA NEZAVISNA LISTA – LOZA, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDATURU

ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA SKRADINA

 

Kandidat:

TOME RAČUNICA; SKRADIN, ALEJA SKRADINSKIH SVILARA 7; rođ. 01.12.1968; OIB: 08796706538; M

Zamjenik kandidata:

MARKO RAJČIĆ; DUBRAVICE, PRISPO 47; rođ. 23.07.1948; OIB: 54638509575; M

 

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
LOZA NEZAVISNA LISTA – LOZA
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Predlagatelj:

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA SKRADINA

IRIS ŽIVKOVIĆ

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA SKRADINA

 

 

KLASA: LN-2/2013

URBROJ:

SKRADIN, 3. svibnja 2013.

 

 

Na temelju članka 23. i čl. 25. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada SKRADINA, sastavilo je

 

 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA

ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA SKRADINA

 

 

  1. Kandidat: NEDILJKO DUJIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Zamjenik kandidata: ROBERT PODRUG

  1. Kandidat: TOME RAČUNICA

            HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

            LOZA NEZAVISNA LISTA – LOZA

            SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

            Zamjenik kandidata: MARKO RAJČIĆ

 

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA SKRADINA

IRIS ŽIVKOVIĆ