REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD SKRADIN

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA SKRADINA

 

Na temelju članka 53.  Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Skradina, donosi

 

 R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 

Za područje grada Skradina određuju se biračka mjesta:

 

1.) biračko mjesto broj 1.ZGRADI KINA U SKRADINU, obuhvaća birače s prebivalištem u Skradinu, Skradinskom Polju i Bićinama.

2.) biračko mjesto broj 2. u PROSTORIJAMA OSNOVNE ŠKOLE U DUBRAVICAMA, obuhvaća birače s prebivalištem u Dubravicama i Velikoj Glavi.

3.) biračko mjesto broj 3. u KUĆI JOSE SLADIĆA POK. GRGE U PLASTOVU, obuhvaća birače s prebivalištem u Plastovu.

4.) biračko mjesto broj 4. u PROSTORIJAMA OSNOVNE ŠKOLE U RUPAMA, obuhvaća birače s prebivalištem u Rupama i Laškovici.

5.) biračko mjesto broj 5. u KUĆI IVANA DUJIĆA U IĆEVU, obuhvaća birače s prebivalištem u Ićevu.

6.) biračko mjesto broj 6. PROSTORIJAMA USTANOVE SOCIJALNE SKRBI „ROMAN OBITELJ“ – BRATIŠKOVCI, obuhvaća birače s prebivalištem u Bratiškovcima.

7.) biračko mjesto broj 7.  u POSLOVNOM PROSTORU MARKA MATIĆA U VAĆANIMA, obuhvaća birače s prebivalištem u Vaćanima, Goricama i Ždrapnju.

8.) biračko mjesto broj 8. u PROSTORIJAMA BOĆARSKOG KLUBA „SONKOVIĆ“ U SONKOVIĆU, obuhvaća birače s  prebivalištem u Sonkoviću i Gračacu.

9.) biračko mjesto broj 9. u POSLOVNOM PROSTORU JOŠKA CIGIĆA U BRIBIRU (bivša osnovna škola),  BRIBIRSKE MOSTINE bb,   obuhvaća birače s prebivalištem u Bribiru i Žažviću.

10.) biračko mjesto broj 10. u PROSTORIJAMA OSNOVNE ŠKOLE U 

PIRAMATOVCIMA, obuhvaća birače s prebivalištem u Piramatovcima.

11.) biračko mjesto broj 11.  u PROSTORIJAMA OSNOVNE ŠKOLE U KRKOVIĆU,

obuhvaća birače s prebivalištem u Krkoviću, Lađevcima, Cicvarama i Međarama.

 

U Skradinu, 02. svibnja 2013.g.

 

MP

PREDSJEDNIK

Iris Živković, v.r.