Proračun za 2017.
– proračun / Opći dio / Posebni dio
– projekcije proračuna 2017. – 2018.  / Opći dio / Posebni dio
plan razvojnih programa 2017.-2019.
odluka o izvršenju

Proračun za 2016.
proračun
projekcije proračuna 2016. – 2018.
plan razvojnih programa
odluka o izvršenju
– izmjene i dopune I     / Opći dio  / Posebni dio
II izmjene i dopune Proračuna za 2016
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Skradina od 01.01. 2016- 30.06.2016

Proračun za 2015.
proračun
projekcije proračuna 2015. – 2017.
plan razvojnih programa
odluka o izvršenju
izmjene i dopune I
– izmjene i dopune II     / Opći dio  / Posebni dio
– godišnje izvješće proračuna za 2015. godinu

Proračun za 2014.
proračun
projekcije proračuna 2014. – 2016.
plan razvojnih programa
odluka o izvršenju