GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

JAVNA OBJAVA ZA UPIS djece u dječje jaslice i vrtić za 2021./2022. pedagošku godinu

Objavljeno: 12.07.2021, 09:23h

JAVNU OBJAVU ZA UPIS djece u dječje jaslice i vrtić za 2021./2022. pedagošku godinu za sljedeće vrste programa:

 • redoviti 10- satni program za JASLICE i VRTIĆ
 • redoviti jutarnji 6 - satni program
 • besplatni program predškole – 250 sati godišnje – organizacija ovisi o potrebama roditelja i mogućnostima ustanove

 

UPISI TRAJU OD  PONEDJELJKA 12.07.2021. DO UTORKA 20.07.2021. GODINE.


OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

 • Zahtjev za upis djeteta u vrtić - preuzeti u Upravi vrtića  ili sa web stranice Grada Skradina
 • Rodni list djeteta (preslika)
 • Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja, dijete i ostalu malodobnu djecu (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci),
 • Liječnička svjedodžba
 • Preslika kartona procijepljenosti djeteta
 • Obrazac za inicijalni razgovor - preuzeti u Upravi vrtića  ili sa web stranice Grada Skradina 

 

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU:

 • Elektronski zapis sa HZMO-a  kao dokaz o zaposlenju oba roditelja (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 • Rodni listovi za troje ili više ostale malodobne djece (preslika)
 • Rješenje o primanju dječjeg doplatka
 • Za dijete s teškoćama u razvoju -  rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga  medicinska dokumentacija
 • Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji: smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog  roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka
 • Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj
 • Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić
 • Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Skradina

 

JAVNA OBJAVA PRIMLJENE DJECE biti će na  oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Skradin 23. srpnja 2021. godine.

Na rješenje roditelji se mogu žaliti u žalbenom roku od 24. srpnja do  31. srpnja 2021. godine.

ŽALBE S UPISNOM DOKUMENTACIJOM predaju se u Upravu DV Skradin, Put križa 1A, 22222 Skradin.

Rješavanje žalbi po upisu biti će 6. kolovoza 2021. godine.

ROK ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA ZA NOVOUPISANU DJECU TRAJE OD 09. kolovoza do 20. kolovoza 2021. godine.

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Javni poziv za upis djece u DV Skradin docx 78.40 KB
2.) Inicijalni upitnik DV Skradin docx 119.28 KB
3.) Zahtjev za upis DV Skradin doc 151.00 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2023   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja