GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Javni poziv za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola za 2021/2022. školsku godinu

Objavljeno: 06.09.2021, 09:45h

Pozivaju se roditelji učenika osnovnih škola, bez obzira na osnivača škola koje učenici pohađaju, za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za  2021/2022. školsku godinu.

Zahtjev, kojeg je neophodno vlastoručno popuniti, te uz isti priložiti: presliku osobne iskaznice za oba roditelja državljane RH s prebivalištem na području Grada Skradina, odnosno ako je jedan od roditelja stranac presliku putovnice s važećom klauzulom odobrenja stalnog boravka na području Grada Skradina ili osobne iskaznice, a ako se radi o samohranom roditelju popunjenu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potvrdu o upisu djeteta u školsku godinu 2021/2022. i podatak o tekućem računu (IBAN) podnositelja zahtjeva.

Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za 2021/2022. školsku godinu, kao i izjavu za samohranog roditelja, možete preuzeti s web stranice Grada Skradina: www.grad-skradin.hr ili na prvom katu zgrade gradske uprave u pisarnici, isto popunite te zajedno s gore navedenim dokumentima dostavite poštom (adresa na zahtjevu) ili osobno u pisarnici Grada Skradina, počevši od 6. rujna 2021. godine, a krajnji rok je zaključno sa 30. rujna 2021. godine. Nepravodobno podneseni zahtjevi neće se razmatrati.

NAPOMENA: Za sve učenike upisane u Osnovnu školu Skradin, potvrde o upisu Grad Skradin će preuzeti od škole.

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Odluka docx 19.37 KB
2.) Javni poziv docx 72.79 KB
3.) Zahtjev za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola za 2021/2022. školsku godinu doc 41.00 KB
4.) Izjava o samohranom roditelju/skrbniku docx 13.13 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2023   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja