GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

ODLUKA o korištenju sredstava proračuna Grada Skradina za javne potrebe u kulturi i udrugama građana u 2019. godini

Objavljeno: 28.02.2019, 11:10h

U proračunu Grada Skradina za 2019. godinu planirana su sredstva za finaciranje javnih potreba u kulturi i udruga građana u ukupnoj visini od 4.716.270,00.

Na temelju glave I., II. i III. Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2019. godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 17/18.), članka 1. Proračuna Grada Skradina za 2019. godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 17/18.), članka 21. Pravilnika o sufinanciranju   udruga  građana  koje  djeluju  na  području  Grada Skradina (KLASA: 007-02/15-01/01,URBROJ:2182/03-01-15-1, od, 09. prosinca 2015.) i članka 46. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09 i 5/13), gradonačelnik Grada Skradina, donosi

ODLUKU o korištenju sredstava proračuna Grada Skradinaza javne potrebe u kulturi i udrugama građana u 2019. godini

U proračunu Grada Skradina za 2019. godinu planirana su sredstva za finaciranje javnih potreba u kulturi i udruga građana u ukupnoj visini od 4.716.270,00.

# Dokument: Format: Veličina:
1.) ODLUKA o korištenju sredstava proračuna Grada Skradina za javne potrebe u kulturi i udrugama građana u 2019. godini doc 82.00 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2019   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja