GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Održana 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Objavljeno: 31.01.2019, 09:24h

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina održana je u Uredu gradonačelnika s početkom u 10,30 sati.

 

Utvrđen je dnevni red s 8 točaka. Jedna od točaka dnevnog reda bila je Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Skradina. Visina paušalnog poreza određena je ovisno o naselju u Gradu Skradinu u kojem se nalaze objekti koji se iznajmljuju, odnosno naselja su razvrstana u  3 različita razreda.

U nastavku sjednice, vijećnici su, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu („N.N. 68/18 i 110/18)  donijeli  Odluku o komunalnom doprinosu, kojom su, između ostalog, utvrđeni opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od komunalnog doprinosa, te Odluku o komunalnoj naknadi, u kojoj je došlo do drugačijeg određivanja i podjele zona na području Grada Skradina, kao jednog od elemenata za obračun komunalne naknade.

 U daljnjem tijeku sjednice donesena je i Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti kojom se, između ostalog, uređuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, radno vrijeme za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata, razlozi za određivanje ranijeg završetka radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata, te ostalo, a sukladno odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („N.N. 85/15, 121/16 i 99/18).

U nastavku sjednice donesene su i slijedeće odluke:  Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Sportsko-rekreacijske zone  Dubravice, te Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja opremanja parka u Skradinu dječjim i fitness spravama.

Od ostalih točaka dnevnog reda vijećnici su usvojili Analizu stanja sustava civilne zaštite Grada Skradina za 2018.g., kao i Godišnji plan razvoja sustava civilne  zaštite Grada Skradina u 2019.g.

Sve odluke donesene su jednoglasno.

Uoči rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali vijećnička pitanja gradonačelniku i nazočnom zamjeniku.

NOVOSTI

 

Copyright © 2020   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja