GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Održana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Objavljeno: 29.03.2019, 20:33h

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina održana je u Uredu gradonačelnika s početkom u 10,30 sati.

Utvrđeni dnevni red s 6 točaka odnosio se na donošenje odluka iz područja komunalnog gospodarstva, a sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu („N.N. 68/18 i 110/18). Donesena je Odluka o komunalnim djelatnostima  na području Grada Skradina kojom se utvrđuju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Grada Skradina, način i uvjeti njihovog obavljanja, te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalne djelatnosti i poslova na području Grada Skradina.

Na području Grada Skradina obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje i/ili građenje komunalne infrastrukture: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina, te održavanje javne rasvjete.

Isto tako donesena je Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora, kao i Odluka o povjeravanju obavljanja  komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu „RIVINA JARUGA“ d.o.o.

U nastavku sjednice, Gradsko vijeće Grada Skradina donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu, kao i Odluku o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi.

Sve odluke donesene su jednoglasno.

Na kraju sjednice gradonačelnik Grada Skradina podnio je izvješće o radu za razdoblje 01.07.2018.g.-31.12.2018.g., te je isto primljeno na znanje.

Uoči rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali vijećnička pitanja gradonačelniku i njegovim zamjenicima.

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Poziv docx 19.66 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2019   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja