GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Objavljeno: 02.05.2019, 21:51h

U Uredu gradonačelnika Grada Skradina održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina,  s početkom u 10,30 sati.

Na sjednici su usvojene I Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2019.g., te sukladno tome usvojene su  Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području Grada Skradina u 2019.g. (I),  Izmjene  Programa održavanja  komunalne infrastrukture  na području Grada Skradina u 2019.g. (I), te  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2019.g. (I). Isto tako, sukladno odredbama Zakona  o  prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) donesen je pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Skradina.

Uoči rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali vijećnička pitanja gradonačelniku i njegovim zamjenicima.

NOVOSTI

 

Copyright © 2019   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja