GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Objavljeno: 12.12.2019, 12:53h

Dana 12. prosinca 2019.g. U Uredu gradonačelnika održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina.

Dnevnim redom predviđeno je 19. točaka, i to:

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Skradin
 2. Prijedlog III Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2019.g.
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području Grada Skradina u 2019.g. (III)
 4. Prijedlog Izmjena  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na području Grada Skradina u 2019.g. (II)
 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2019.g. (III)
 6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2019.g. (I)
 7. Prijedlog Proračuna Grada Skradina za 2020.g. s  Projekcijom Proračuna Grada Skradina za 2020.g.-2022.g.
 8. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Skradina za 2020.g.-2022.g.
 9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2020.g.
 10. Prijedlog Odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Skradina za 2020.g.
 11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području Grada  Skradina u 2020.g.
 12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture  na području Grada Skradina  u 2020.g.
 13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2020.g.
 14. Prijedlog Programa  javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2020.g.
 15. Prijedlog Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina    za 2020.g.
 16. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada  i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Skradina.
 17. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Skradina u 2019.g.
 18. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Skradina u 2020.g.
 19. Prijedlog Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu  realizacije darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u K.O. Rupe

 

Tijekom rasprave o prvoj točci dnevnog reda, sjednici je bila nazočna predstavnica tvrtke „URBING““ d.o.o. Zagreb, gospođa Ljiljana Doležal kako bi detaljno odgovorila na sva pitanja vijećnika. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Skradin usvojena je s 11 glasova – ZA, te 1 glasom -PROTIV.

 III Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2019.g., s  Izmjenama i dopunama svih Programa, Proračun Grada Skradina za 2020.g. s Projekcijom Proračuna Grada Skradina za 2020.g.-2022.g. sa svim Programima za 2020.g. navedenim po točkama utvrđenog dnevnog reda, kao i ostale utvrđene točke dnevnog reda usvojene su JEDNOGLASNO.

Uoči rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali vijećnička pitanja gradonačelniku i njegovim zamjenicima, te je verificiran Zapisnik s 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 12. rujna 2019.g.

NOVOSTI

 

Copyright © 2020   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja