GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Održana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Objavljeno: 13.02.2020, 13:36h

Dana 13.  veljače 2020.g. U Uredu gradonačelnika održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina.  Na navedenoj sjednici usvojena je Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Skradina, sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona  o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 98/19).

U daljnjem tijeku sjednice, donesena je Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Skradina za razdoblje 2020.g.-2026.g. Strategija određuje dugoročne ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Grada Skradina. Strategijom se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje imovinom Grada Skradina, uz očuvanje i pronalaženje optimalnih rješenja za Grad pri upravljanju i raspolaganju imovinom.

Jedna od točaka dnevnog reda bio je i prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Skradina. Ovom Odlukom uređuju se načela međusobnih odnosa i ponašanja sudionika i drugih subjekata u prometu u cilju postizanja veće sigurnosti svih sudionika na javnim prometnim površinama na području grada Skradina, te mjere za njihovo provođenje.

Pored gore navedenih točaka dnevnog reda, Gradsko vijeće Grada Skradina donijelo je  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Skradina za razdoblje 2020.g.-2023.g.,  Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, te Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u K.O. Skradin.

Na kraju, Gradsko vijeće Grada Skradina donijelo je Odluku o osnivanju Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“ Skradin (pročišćeni tekst), te  Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“ Skradin.

Sve odluke donesene su jednoglasno.

Uoči rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali vijećnička pitanja gradonačelniku i njegovim zamjenicima, te je verificiran Zapisnik s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 12. prosinca 2019.g.

NOVOSTI

 

Copyright © 2021   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja