GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Objavljeno: 26.10.2020, 10:12h

Dana 26.  listopada 2020.g.  u prostorijama Kulturnog centra u Skradinu, s početkom u 10,30 sati održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina. Za sjednicu je predložen dnevni red s šest točaka.

Nakon održanog “aktualnog sata” u kojem su vijećnici postavljali pitanja gradonačelniku, te verifikacije Zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 21. rujna 2020.g., na sjednici su vijećnici jednoglasno donijeli I Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2020.g. U skladu s istim, također jednoglasno, donesene su i: Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2020.g. (I.), Izmjene  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2020.g. (I), Izmjene Programa (I) javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2020.g, te Izmjene i dopune Programa (I) javnih potreba u sportu na području Grada Skradina za 2020.g. (I).

Na kraju sjednice Gradsko vijeće Grada Skradina donijelo je i Zaključak o izmjeni Zaključka o prodaji nekretnine u K.O. Skradin.

 

NOVOSTI

 

Copyright © 2023   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja