Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Održana 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Održana 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

  Objavljeno: 15.12.2020, 08:54h

Dana 15. prosinca 2020.g., u vremenu od 10:30-13:00 sati održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina. Sjednica je održana elektronskim putem zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji, a sukladno Uputi za postupanje Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020.

Za sjednicu je predložen dnevni red s 18. točaka, i to:

 1. Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Skradina za 2020.g.
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2020.g. (II)
 3. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2020.g. (II)
 4. Prijedlog Proračuna Grada Skradina za 2021. g. s Projekcijom Proračuna Grada Skradina za 2022. g. do 2023. g.
 5. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Skradina za 2021.g.-2023.g.
 6. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2021.g.
 7. Prijedlog Odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u  Gradskom vijeću Grada Skradina za razdoblje od siječnja do travnja 2021.g.
 8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2021.g.
 9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Skradina za 2021. g.
 10. Prijedlog Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2021. g.
 11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2021.g.
 12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2021. g.
 13. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.g.
 14. Prijedlog Odluke o otpisu dospjelih a nenaplativih potraživanja komunalne naknade.
 15. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Skradina za 2020. g.
 16. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Skradina u 2021. g.
 17. Prijedlog Zaključka o produljenju razdoblja trajanja provedbe Razvojne strategije Grada Skradina.
 18. Prijedlog Odluke o donošenju Programa demografskih mjera poticaja mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Grada Skradina.

 

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Skradina, redom su usvojili sve točke utvrđenog dnevnog reda.

Vijećnici su, pisanim putem, uputili vijećnička pitanja na koja će im biti odgovoreno sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Skradina,  a elektronskim putem verificiran je i Zapisnik s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 26. listopada 2020.g.