GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Održana 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Objavljeno: 10.02.2021, 17:06h

Dana 10. veljače 2021.g., u vremenu od 10:30-12:00 sati održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina. Sjednica je održana elektronskim putem zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji, a sukladno Uputi za postupanje Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. Za sjednicu je predložen dnevni red s 4. točke.

U sklopu dnevnog reda vijećnici Grada usvojili su  Odluku o davanju prethodne suglasnosti za ulazak Grada Skradina u sustav urbanog područja Grada Šibenika. U nastavku sjednice donijeli su Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Skradin, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Skradin, te Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik  o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Skradin.

Vijećnici su, pisanim putem, uputili vijećnička pitanja na koja će im biti odgovoreno sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Skradina,  a elektronskim putem verificiran je i Zapisnik s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 15. prosinca 2020.g.

NOVOSTI

 

Copyright © 2023   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja