GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Održana 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Objavljeno: 25.03.2021, 15:32h

U prostorijama Kulturnog centra u Skradinu održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina,  s početkom u 10,30 sati.

Za sjednicu je utvrđen dnevni red od 22. točke. Na početku odlučivanja o utvrđenim točkama dnevnog reda, Mandatna komisija  podnijela je  Izvješće o prestanku mandata pok. vijećnika Dušana Lazinice i nastavku obnašanja dužnosti vijećnika zamjenika Željka Bajalice. U nastavku sjednice doneseni su: Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2020.g., u tekstu kako je i priložen Zaključku, te Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020.g. Isto tako,  doneseni su slijedeći Zaključci:  Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“, Skradin, za 2020.g.,  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2020.g., Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2020.g.,  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2020.g., Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2020.g., Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2020.g. Na sjednici je donesen i Zaključak o  primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje 01.07. 2020.g.-31.12. 2020.g.

U daljnjem tijeku sjednice usvojen je Poslovnik Gradskog vijeća Grada Skradina, te I Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2021.g. Sukladno usvojenim I Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Skradina za 2021.g., donesene su i Dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2021.g. (I).

Zbog pogoršane epidemiološke situacije i trajanja propisanih mjera za suzbijanje epidemije COVID-19 virusom, Gradsko vijeće Grada Skradina donijelo je Odluku o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 na području Grada Skradina u 2021.g. kojom se utvrđuju mjere pomoći fizičkim i pravnim osobama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19. Navedenom Odlukom oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade za 4., 5. i 6. mjesec 2021.g. pravne i fizičke osobe, odnosno vlasnici ili korisnici poslovnog prostora koji služi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (hoteli, restorani, caffe barovi, bistroi, pizzerie i buffeti) kao i teretane i fitnes centri. Isto tako, donesena je i Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i javnu površinu za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2021.g., također kao mjera ublažavanja posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19.

U nastavku sjednice donesene su slijedeće odluke: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Skradina, te Odluka o komunalnom redu.

U nastavku sjednice doneseni su slijedeći akti: Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja, Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021.g., te Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.g.

Na kraju sjednice, temeljem provedenog javnog natječaja i na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Skradin, Gradsko vijeće Grada Skradina donijelo je Odluku o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Skradin kojom je za ravnatelja imenovana Dijana Dusper Topčić, na mandat od 4 godine.

Uoči rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali vijećnička pitanja gradonačelniku i njegovim zamjenicima, te je i verificiran Zapisnik s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 03. ožujka 2021.g.

NOVOSTI

 

Copyright © 2023   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja