GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Objavljeno: 24.09.2021, 12:03h

Dana 24.  rujna 2021.g. u prostorijama Kulturnog centra u Skradinu održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina.

Nakon održanog “aktualnog sata” u kojem su vijećnici postavljali pitanja gradonačelniku, te verifikacije Zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 15. srpnja 2021.g., vijećnici su razmatrali i usvojili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Skradina za razdoblje od 01.01 2021.g. do 30.06.2021.g., Izvještaj o izvršenju polugodišnjeg obračuna Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“ Skradin za razdoblje od 01. 01. 2021.g. do 30. 06. 2021.g., te Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje 01.01. 2021.g.-30.06. 2021.g.

U daljnjem tijeku sjednice, usvojen je prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2021.g. Dodijeljena priznanja bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Skradina, koja će se održati 30. rujna 2021.g., na Dan Grada Skradina – blagdan sv. Jeronima, koji se svečano slavi kao gradski blagdan. Priznanja se  dodjeljuju slijedećim laureatima:

  • Nagrada Grada Skradina dodjeljuje se ACI d.d. – za izniman doprinos razvoju nautičkog turizma po kojem je Skradin postao prepoznatljiva turistička destinacija
  • Plaketa Grada Skradina dodjeljuje Ivi Mikuličinu – za osobit kulturno umjetnički angažman u njegovanju klapske pjesme i autoru nadaleko poznatih pjesama koje su obilježile i srcima približile Skradin i rijeku Krku

 

NOVOSTI

 

Copyright © 2021   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja