GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Objavljeno: 29.10.2021, 09:03h

Dana 21.  listopada 2021.g. u prostorijama Kulturnog centra u Skradinu održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina.

Nakon održanog “aktualnog sata” u kojem su vijećnici postavljali pitanja gradonačelniku, te verifikacije Zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 24. rujna 2021.g., vijećnici su razmatrali i usvojili II Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2021.g., Odluku o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Skradina za razdoblje od lipnja do prosinca 2021. godine. Sukladno usvojenim II Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Skradina za 2021.g., Gradsko vijeće Grada Skradina usvojilo je i  Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2021.g. (II).

U daljnjem tijeku sjednice vijećnici su usvojili Odluku o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa gradonačelnika  i zamjenika gradonačelnika Grada Skradina kojim se korigira koeficijent za obračun plaće zamjeniku gradonačelnika Grada Skradina iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine. Također su usvojene dvije odluke iz područja komunalnih djelatnosti, odnosno Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, te Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade.

Na kraju sjednice donesen je i Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Turističke zajednice Grada Skradina, za 2020.g.

 

NOVOSTI

 

Copyright © 2023   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja