Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

  Objavljeno: 31.03.2022, 14:58h

U prostorijama Kulturnog centra u Skradinu održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina,  s početkom u 10,30 sati.

 Za sjednicu je utvrđen dnevni red s 13. točaka. Na sjednici su jednoglasno doneseni slijedeći akti: Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2021.g., u tekstu kako je i priložen Zaključku, te Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021.g. Isto tako,  doneseni su slijedeći Zaključci:  Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna  Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“, Skradin, za razdoblje od 01.01.2021-31.12.2021. godine u tekstu kako je priložen Zaključku,  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2021.g., u tekstu kako je priložen Zaključku, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2021.g. u tekstu kako je priložen Zaključku, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2021.g. u tekstu kako je priložen Zaključku, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2021.g. u tekstu kako je priložen Zaključku, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2021.g. u tekstu kako je priložen Zaključku.  Na sjednici je donesen i Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje 01.07. 2021.g.-31.12. 2021.g.

U daljnjem tijeku sjednice usvojene su slijedeće odluke:  Odluka o izmjeni Odluke o preimenovanju dijela ulice u naselju Ždrapanj, Grad Skradin, te Odluka o imenovanju ulice u naseljima Skradin i Dubravice.

Na kraju sjednice usvojeni su i Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2022. godinu, te Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.g.

Prije rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali vijećnička pitanja gradonačelniku, te je verificiran Zapisnik s 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 09. ožujka 2022.g.