GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Objavljeno: 28.06.2018, 15:31h

Danas je održana  8. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina. Na dnevnom redu današnje sjednice bilo je 11 točaka, između kojih su najznačajnije: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2017.g., Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017.g., Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća tvrtke „RIVINA JARUGA“ d.o.o. Skradin, za 2017.g., te Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“, Skradin, za 2017.g.

Isto tako, usvojene su  (II) Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2018.g.

Od ostalih točaka dnevnog reda, a sukladno usvojenim II Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Skradina za 2018.g. usvojene su i II  Izmjene i dopune Programa gradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području  Grada Skradina u 2018.g.

U skladu s važećim zakonskim propisima donesen je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Skradina, kao i Odluka o  uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

Na sjednici su još donesene i slijedeće odluke: Odluka o  redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Skradina u 2018.g. i Odluka o izmjeni Odluke o pravima i naknadama troškova izabranih osoba koje dužnost obavljaju počasno.

Osim Odluke o  uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama koja je usvojena s 11 glasova -ZA i 1 (jednim) -SUZDRŽANIM glasom, sve ostale odluke donesene su jednoglasno.

Uoči rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali vijećnička pitanja gradonačelniku i njegovim zamjenicima.

NOVOSTI

 

Copyright © 2019   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja