+385 (0)22 771 076     grad.skradin@si.t-com.hr  

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Održana 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Objavljeno: 20.09.2018, 10:25h

Održana je  9. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina. Na dnevnom redu današnje sjednice bilo je 9 točaka, između kojih su najznačajnije:  III Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2018.g., Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Skradina od 01.01 2018.g. do 30.06.2018.g.,  Izvještaj o izvršenju polugodišnjeg obračuna Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“ Skradin za razdoblje od 01. 01. 2018.g. do 30. 06. 2018.g., Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje 01.01. 2018.g.-30.06. 2018.g

Isto tako, usvojena je Odluka o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2018.g. Ovogodišnji dobitnici Nagrada Grada Skradina su:

  • doc.dr.sc. Marinko Šišak, za izniman doprinos u razvoju društvenih znanosti, sudjelovanje u poticanju i  razvoju znanosti u svom zavičaju utemeljenjem znanstvenih institucija na području Grada Skradina i
  • prof. Zlatko Jurić, za osobito zalaganje u iniciranju i organizaciji sportskih događanja i aktivnosti u svrhu širenja sportske kulture među mladima, te doprinosu na promicanju Skradina i skradinskog zaleđa.

Od ostalih točaka dnevnog reda, a sukladno usvojenim III Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Skradina za 2018.g. usvojene su i III Izmjene i dopune Programa gradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području  Grada Skradina u 2018.g., te I Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2018.g.

Na sjednici su još donesene i slijedeće odluke:  Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Skradina, kojom se trgovačkom društvu „CESTE ŠIBENIK“ d.o.o. Šibenik povjerava obavljanje djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada, te Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Skradina.

Uoči rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali vijećnička pitanja gradonačelniku i njegovom zamjeniku.

NOVOSTI

 

Copyright © 2019   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja