GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Pas čipiran, skrbnik miran

Objavljeno: 22.06.2018, 09:27h

Do 30. lipnja 2018. sve jedinice lokane samouprave dužne su provesti potpunu kontrolu mikročipiranja pasa, odnosno provjeriti jesu li svi psi na njihovu području označeni mikročipom.
 

Sukladno tome, komunalni redar Grada Skradina će provoditi kontrolu izvršenja ove odredbe. 
Čipiranje psa jednokratno iznosi 90,00 kn, a kazna za nepridržavanje ove odredbe može iznositi i do 6.000,00 kuna.

NOVOSTI

 

Copyright © 2019   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja