GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Strategija razvoja Grada Skradina 2015.-2020.

Objavljeno: 29.03.2017, 14:30h

Analiza stanja predstavlja prvu fazu u izradi Strategije razvoja Grada Skradina. U njoj su prikupljeni i analizirani podatci o trenutnom stanju ključnih razvojnih područja Grada Skradina uključujući demografiju, društvene djelatnosti, gospodarstvo i poslovno okruženje, infrastrukturu, , zaštitu okoliša i civilno društvo.

U njoj su istaknute glavne prednosti i nedostatci područja Grada Skradina.

One su potom sintetizirane u SWOT (engl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analizi koja prezentira ključne snage i nedostatke lokalnog područja, odnosno prilike i prijetnje iz njegovog okruženja.

Na temelju provedene analize stanja kreirane su podloge za pripremu projektnih prijedloga što će uslijediti u narednim fazama strateškog planiraranja.

Projektni će prijedlozi biti kreirani kako bi se ojačale prepoznate snage i otklonile, odnosno umanjile slabosti ovoga područja.

# Dokument: Format: Veličina:
1.) STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SKRADINA 2015. do 2020. pdf 27.57 MB

NOVOSTI

 

Copyright © 2023   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja