GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Zaključci stožera civilne zaštite Grada Skradina na temu epidemije bolesti COVID-19

Objavljeno: 16.03.2020, 08:56h

Stožer civilne zaštite Grada Skradina, na svojoj 4.sjednici održanoj 16. ožujka 2020. godine , na temu epidemije bolesti COVID-19 i mjera za sprječavanja širenja virusa izazivača bolesti na području Grada Skradina, donio je slijedeće zaključke:

1. Pozorno se prati stanje širenja bolesti COVID 19 na području Republike Hrvatske te će se po potrebi i po nalozima županijskog i državnog stožera civilne zaštite poduzimati mjere za sprječavanje širenja virusa i na području Grada Skradina.

2. Poziva se stanovništvo Grada Skradina da prati preporuke nacionalnog stožera civilne zaštite i na najmanju moguću mjeru smanji međusobni kontakt s drugim osobama i izbjegava bilo kakva okupljanja većeg broja ljudi.

3. Pozivaju se djelatnici trgovina, pekarni, mesnica i drugih prostora gdje se okuplja veći broj ljudi da ograniče broj korisnika koji se u prostoru nalaze istovremeno na onaj broj primjeren veličini prostora koji osigurava mogućnost dovoljne udaljenosti ( min. 1 metar) između ljudi u prostoru.

4. Pozivaju se svi pacijenti koji imaju potrebu  kontaktirati ordinaciju opće medicine u Skradinu, kao i stomatološke ordinacije da u što većoj mjeri smanje dolaske u čekaonice, već da se prethodno najave na odgovarajuće brojeve telefona.

Ordinacija opće medicine prima telefonske pozive između12,00 i 13,30 sati u jutarnjoj smjeni odnosno između 18,00 i 19,30 sati u popodnevnoj smjeni.

5. Prema preporuci županijskog stožera civilne zaštite, uredi Grada Skradina i matičnog ureda Skradin do daljnjeg ne rade sa strankama osim za hitne slučajeve uz prethodnu telefonsku najavu.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA SKRADINA

NOVOSTI

 

Copyright © 2021   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja