GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

NATJEČAJI

  ZATVOREN     od 17.10.2019. do 04.11.2019.

 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u K.O. Dubravice

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Skradina, na temelju Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u K.O. Dubravice, donesenog od Gradonačelnika Grada Skradina, klasa: 940-02/19-01/2, urbroj: 2182/03-01-19-1 od 14. listopada 2019. godine, objavljuje:      

JAVNI NATJEČAJ  za prodaju građevinskog zemljišta u K.O. Dubravice

 

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Zaključak o poništenju dijela javnog natječaja parcela br 13 doc 33.00 KB
2.) Ispravak tekstualnog dijela javnog natječaja doc 28.50 KB
3.) JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u K.O. Dubravice doc 44.50 KB

 

  Filteri
  Poništi filtere

 

Copyright © 2020   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja