GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 2021. (23.06.2022.)

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju tvrtke RIVINA JARUGA d.o.o. Skradin. docx 16.53 KB
2.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Skradin. docx 16.27 KB
3.) Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Skradina. docx 24.51 KB
4.) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti. docx 16.45 KB
5.) Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje. docx 23.67 KB
6.) Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Općih uvjeta komunalne usluge korištenja javnog WC (s Općim uvjetima) doc 39.00 KB
7.) Zapisnik s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina docx 53.26 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja