GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 2018.

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Skradina za 2017.g. docx 15.11 KB
2.) Zaključak o prihvaćanju Lokalnog programa za mlade Grada Skradina za razdoblje 2018.g. do 2021.g. docx 15.23 KB
3.) Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2018.g. zip 107.32 KB
4.) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2018.g. (IV) doc 51.00 KB
5.) Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2018.g. (II) docx 17.70 KB
6.) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2018.g. (II) doc 37.50 KB
7.) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2018.g. (II) doc 39.00 KB
8.) Izmjene i dopune Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2018.g. (I) doc 29.50 KB
9.) Proračun Grada Skradina za 2019.g. s Projekcijom Proračuna Grada Skradina za 2019.g. do 2021.g. zip 78.71 KB
10.) Plan razvojnih programa 2019.g. do 2021.g docx 57.98 KB
11.) Odluka o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2019.g. doc 44.50 KB
12.) Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade. docx 14.58 KB
13.) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2019.g. doc 49.00 KB
14.) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2019.g. doc 54.50 KB
15.) Program javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2019.g. doc 50.00 KB
16.) Program javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2019.g. doc 47.00 KB
17.) Program pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2019.g. doc 44.00 KB
18.) Odluka o prodaji stana u vlasništvu Grada Skradina zk oznake čest.zgr. 2 K.O. Skradin Z.U. 2003 E3 doc 39.50 KB
19.) Odluka o prodaji stana u vlasništvu Grada Skradina zk oznake čest.zgr. 38 K.O. Skradin Z.U. 1686 E7 doc 42.00 KB
20.) Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Skradina. docx 13.67 KB
21.) Zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina docx 57.28 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja