GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika zamjenika. pdf 93.50 KB
2.) Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2014.g. pdf 100.12 KB
3.) Godišnji izvještaj pdf 133.43 KB
4.) Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014.g. pdf 68.05 KB
5.) Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice Ivan Pridojević Skradin za 2014.g. pdf 100.70 KB
6.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje srpanj do prosinac 2014.g. pdf 185.05 KB
7.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2014.g. pdf 136.41 KB
8.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2014.g. pdf 117.78 KB
9.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2014.g. pdf 115.12 KB
10.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2014.g. pdf 113.31 KB
11.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2014.g. pdf 111.17 KB
12.) Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina. pdf 52.72 KB
13.) Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Skradina. pdf 55.39 KB
14.) Odluka o autotaksi prijevozu. pdf 119.72 KB
15.) Odluka o izradi Strategije razvoja Grada Skradina za razdoblje 2015 do 2020.g. pdf 41.44 KB
16.) Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Skradina u 2015.g. pdf 91.47 KB
17.) Odluka o povećanju temeljnog kapitala u društvu VODOVOD I ODVODNJA do.o. Šibenik. pdf 55.55 KB
18.) Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za izbor i imenovanja. pdf 95.30 KB
19.) Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika u Općinski sud u Šibeniku. pdf 125.84 KB
20.) Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina pdf 195.24 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja