GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Skradina za razdoblje 01. 2015.g. do 30. 06. 2015.g. pdf 99.00 KB
2.) Polugodišnji izvještaj pdf 136.43 KB
3.) Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice Ivan Pridojević Skradin za razdoblje 01. 2015.g. do 30.06. 2015.g. pdf 85.20 KB
4.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje 01.01. 2015.g. do 30.06. 2015.g. pdf 174.64 KB
5.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o materijalnom i financijskom poslovanju tvrtke RIVINA JARUGA d.o.o. Skradin za 2014.g. pdf 103.31 KB
6.) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2015.g. (I) pdf 72.26 KB
7.) Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2015.g. (I). pdf 94.08 KB
8.) Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Skradina. pdf 71.39 KB
9.) Odluka o izmjeni Odluke o pravima iz službe službenika i namještenika Gradske uprave Grada Skradina. pdf 72.36 KB
10.) Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambene zone Krković Lađevci. pdf 324.26 KB
11.) Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Skradina. pdf 54.89 KB
12.) Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Skradina. pdf 194.87 KB
13.) Odluka o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2015.g. pdf 106.03 KB
14.) Zapisnik s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina pdf 168.20 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja