GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

# Dokument: Format: Veličina:
1.) II Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2015.g. pdf 245.06 KB
2.) Izmjene i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2015.g. (II) pdf 95.92 KB
3.) Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2015.g. (II) pdf 72.40 KB
4.) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2015.g. (II) pdf 116.70 KB
5.) Izmjene i dopune Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2015.g. (II) pdf 129.89 KB
6.) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi. pdf 69.46 KB
7.) Proračun Grada Skradina za 2016.g. pdf 363.08 KB
8.) Projekcija Proračuna Grada Skradina za 2016.g. do 2018.g. pdf 543.58 KB
9.) Plan razvojnih programa 2016.g. do 2018.g. pdf 250.03 KB
10.) Odluka o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2016.g. pdf 71.84 KB
11.) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2016.g. pdf 99.04 KB
12.) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2016.g. pdf 135.36 KB
13.) Program javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2016.g. pdf 118.95 KB
14.) Program javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2016.g. pdf 118.44 KB
15.) Program pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2016.g. pdf 151.73 KB
16.) Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva pdf 58.48 KB
17.) Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Skradina. pdf 55.49 KB
18.) Operativni program mjera zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju (2015.g. do 2016.g.) na području Grada Skradina. pdf 67.85 KB
19.) Odluka o donošenju ispravka pogreške u Prostornom planu uređenja Grada Skradina. pdf 54.75 KB
20.) Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Skradina. pdf 111.15 KB
21.) Zapisnik s 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina pdf 182.30 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja