GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 2019.

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Skradin doc 420.00 KB
2.) III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SKRADINA ZA 2019. GODINU docx 127.08 KB
3.) III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2019.g. doc 51.00 KB
4.) II. IZMJENE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2019. g. docx 17.94 KB
5.) III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMAjavnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2019. godinu doc 39.00 KB
6.) I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u sportu na području Grada Skradina za 2019. godinu doc 41.00 KB
7.) Proračun 2020 zip 77.62 KB
8.) O D L U KA o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2020. godinu docx 17.43 KB
9.) O D L U K A o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Skradina za 2020. godinu docx 16.26 KB
10.) P R O G R A M gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2020. godini doc 53.50 KB
11.) P R O G R A M održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2020. g. docx 18.53 KB
12.) PROGRAM javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2020. godinu doc 78.00 KB
13.) ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Skradina docx 112.21 KB
14.) ANALIZA STANJA​ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE​ GRADA SKRADINA​ ZA 2019. GODINU docx 24.17 KB
15.) GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA SKRADINA U 2020. GOD. docx 20.35 KB
16.) ODLUKA o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u K.O. Rupe docx 13.34 KB
17.) ZAPISNIK s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina docx 39.87 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja