GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2015.g. pdf 100.16 KB
2.) Godišnji izvještaj pdf 367.19 KB
3.) Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015.g. pdf 66.35 KB
4.) Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice Ivan Pridojević Skradin za 2015.g. pdf 85.45 KB
5.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje srpanj i prosinac 2015.g. pdf 207.76 KB
6.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2015.g. pdf 101.90 KB
7.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2015.g. pdf 100.23 KB
8.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2015.g. pdf 177.79 KB
9.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2015.g. pdf 173.93 KB
10.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2015.g. pdf 171.47 KB
11.) Izmjene i dopune Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2016.g. (I). pdf 129.71 KB
12.) Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Skradina u 2016.g. pdf 91.16 KB
13.) Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Skradina. pdf 112.68 KB
14.) Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Skradin. pdf 129.58 KB
15.) Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite Grada Skradina. pdf 61.80 KB
16.) Odluka o preimenovanju ulica na području Grada Skradina u naseljima Sonković i Bribir. pdf 88.19 KB
17.) Odluka o davanju u najam stana u vlasništvu Grada Skradina z.k. oznake čest.zgr. 38. K.O. Skradin z.u. 1686 poduložak 7. pdf 91.28 KB
18.) Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za mjesnu samoupravu. pdf 97.02 KB
19.) Zapisnik s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina pdf 145.91 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja