GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

2. Sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 2017

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o materijalnom i financijskom poslovanju tvrtke „RIVINA JARUGA“ d.o.o. Skradin za 2016.g. docx 15.14 KB
2.) I Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2017.g. xlsx 53.20 KB
3.) Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2017.g. (II) doc 43.50 KB
4.) Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2017.g. (II) docx 17.01 KB
5.) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2017.g. (I) doc 48.00 KB
6.) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Skradina za 2017.g. (I) doc 43.50 KB
7.) Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Skradina za razdoblje od lipnja do prosinca 2017.g. docx 16.99 KB
8.) Odluka o porezima Grada Skradina docx 20.76 KB
9.) Pravilnik o jednostavnoj nabavi docx 26.84 KB
10.) Rješenje o izboru Odbora za statut i poslovnik doc 28.50 KB
11.) Rješenje o izboru Komisije za prigovore i pritužbe doc 28.50 KB
12.) Rješenje o imenovanju Odbora za mjesnu samoupravu doc 28.50 KB
13.) Rješenje o imenovanju Odbora za priznanja Grada Skradina doc 31.50 KB
14.) Rješenje o imenovanju Odbora za nazive ulica i trgova doc 28.50 KB
15.) Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Skradina u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske doc 26.00 KB
16.) ZAPISNIK s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina docx 54.22 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja