GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 2020.

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Skradin docx 37.41 KB
2.) ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI docx 16.01 KB
3.) ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU docx 13.24 KB
4.) Odluka o izmjeni odluke o socijalnoj skrbi docx 15.32 KB
5.) Odluka o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente docx 14.57 KB
6.) ODLUKA O odgodi obveze plaćanja i otpisu docx 14.73 KB
7.) Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i javnu površinu doc 30.50 KB
8.) PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA pdf 4.11 MB
9.) Zaključak o prim. na znanje izvj. gradon. 01.07. do 31.12.2019. docx 25.56 KB
10.) Zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina docx 40.91 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja