GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 2020.

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije. docx 13.72 KB
2.) Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2019.g. docx 16.10 KB
3.) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2019.g zip 79.97 KB
4.) Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019.g. docx 15.72 KB
5.) Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice Ivan Pridojević Skradin za 2019.g. docx 15.42 KB
6.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2019.g. te Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2019.g. docx 15.59 KB
7.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2019.g. te Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2019.g. docx 17.41 KB
8.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2019.g. te Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2019.g. docx 15.14 KB
9.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2019.g. te Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2019.g. docx 15.22 KB
10.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2019.g. te Izvješće o izvršenju Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2019.g. docx 20.14 KB
11.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju tvrtke RIVINA JARUGA d.o.o. Skradin za 2019.g. docx 15.29 KB
12.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Turističke zajednice Grada Skradina za 2019.g. docx 15.26 KB
13.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu direktora i Turističkog ureda TZ Grada Skradina za 2019.g. docx 15.39 KB
14.) Odluka o ustupu građevinskog zemljišta i komunalnog opremanja. docx 16.95 KB
15.) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Skradina. docx 18.42 KB
16.) Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.g. docx 14.09 KB
17.) Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Ivan Pridojević Skradin. docx 16.80 KB
18.) Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Gradske knjižnice Ivan Pridojević Skradin. docx 17.42 KB
19.) Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Ivan Pridojević Skradin. docx 13.70 KB
20.) Zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina docx 48.22 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja