GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina pdf 113.35 KB
2.) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture pdf 98.21 KB
3.) Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2016.g. (I). pdf 88.85 KB
4.) Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Skradina. pdf 70.71 KB
5.) Odluka o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade i naknade za uređenje voda pdf 56.17 KB
6.) Zaključak o prodaji nekretnina u K.O. Skradin. pdf 118.96 KB
7.) Zapisnik s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina pdf 155.12 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja