GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 2020.

# Dokument: Format: Veličina:
1.) I Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2020.g. docx 132.47 KB
2.) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2020.g. (I) doc 50.00 KB
3.) Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2020.g. (I) docx 18.20 KB
4.) Izmjene Programa (I) javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2020.g. doc 39.50 KB
5.) Izmjene i dopune Programa (I) javnih potreba u sportu na području Grada Skradina za 2020.g. (I) doc 40.00 KB
6.) Zaključak o izmjeni Zaključka o prodaji nekretnine u K.O. Skradin. doc 38.50 KB
7.) Zapisnik s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina docx 571.79 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja