GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2016.g. docx 15.70 KB
2.) Godišnji izvještaj: Grad xlsx 60.77 KB
3.) Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“ za 2016.g. docx 15.14 KB
4.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje srpanj do prosinac 2016.g. s Izvješćem docx 26.39 KB
5.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2016.g. s Izvješćem doc 44.00 KB
6.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2016.g. s Izvješćem doc 38.00 KB
7.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2016.g. s Izvješćem docx 18.16 KB
8.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2016.g. s Izvješćem docx 17.21 KB
9.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2016.g. s Izvješćem docx 17.15 KB
10.) Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2017.g. (I) doc 31.00 KB
11.) Dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2017.g. (I). docx 15.29 KB
12.) Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Skradina za 2016.g. docx 44.83 KB
13.) Odluka o usvajanju Strategije Grada Skradina za razdoblje 2015.g. do 2020.g. (prilog Strategija) docx 13.00 KB
14.) Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcije postojeće građevine čest.zem. 188/3 k.o. Skradin i njene prenamjene u dječji vrtić. docx 13.20 KB
15.) Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Skradina za razdoblje od siječnja do travnja 2017.g. docx 16.75 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja