GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 2020.

# Dokument: Format: Veličina:
1.) II Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2020.g. docx 149.38 KB
2.) II Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2020.g. doc 52.50 KB
3.) II Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2020.g. docx 18.46 KB
4.) Proračun Grada Skradina za 2021. g. s Projekcijom Proračuna Grada Skradina za 2022. g. do 2023. g. zip 78.81 KB
5.) Plan razvojnih programa Grada Skradina za 2021.g. do 2023.g. docx 126.07 KB
6.) Odluka o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2021.g. docx 16.92 KB
7.) Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Skradina za razdoblje od siječnja do travnja 2021.g. docx 16.56 KB
8.) Program javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2021.g. doc 49.50 KB
9.) Program javnih potreba u sportu na području Grada Skradina za 2021. g. doc 44.00 KB
10.) Program pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2021. g. doc 46.50 KB
11.) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2021. g. docx 21.04 KB
12.) Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.g. docx 14.25 KB
13.) Odluka o otpisu dospjelih a nenaplativih potraživanja komunalne naknade. docx 14.33 KB
14.) Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Skradina za 2020. g. docx 21.77 KB
15.) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Skradina u 2021. g. docx 20.68 KB
16.) Zaključak o produljenju razdoblja trajanja provedbe Razvojne strategije Grada Skradina. docx 13.07 KB
17.) Odluka o donošenju Programa demografskih mjera poticaja mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Grada Skradina. docx 16.56 KB
18.) Zapisnik s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina docx 45.03 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja