GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 2021.

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije docx 14.39 KB
2.) Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2020.g. (s Godišnjim izvještajem) docx 16.65 KB
3.) Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020.g. docx 15.90 KB
4.) Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice Ivan Pridojević Skradin za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.g. docx 15.92 KB
5.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2020.g. (s Izvješćem o izvršenju Programa) docx 16.86 KB
6.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2020.g. (s Izvješćem o izvršenju Programa) docx 17.70 KB
7.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2020.g. (s Izvješćem o izvršenju Programa) docx 17.77 KB
8.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2020.g. (s Izvješćem o izvršenju Programa) docx 17.90 KB
9.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2020.g. (s Izvješćem o izvršenju Programa) docx 21.89 KB
10.) Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje 01.07. 2020.g. do 31.12. 2020.g. (s Izvješćem) docx 26.71 KB
11.) Poslovnik Gradskog vijeća Grada Skradina doc 268.50 KB
12.) I Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2021.g. docx 145.55 KB
13.) Dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2021.g. (I) docx 18.66 KB
14.) Odluka o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID 19 na području Grada Skradina u 2021.g. docx 15.91 KB
15.) Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i javnu površinu. doc 33.50 KB
16.) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Skradina doc 33.50 KB
17.) Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja doc 30.50 KB
18.) Odluka o komunalnom redu docx 74.67 KB
19.) Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa prodaje prodaje izravnom pogodbom privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021.g. docx 14.13 KB
20.) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.g. docx 13.54 KB
21.) Izmjene Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2021.g. (I) doc 37.50 KB
22.) Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Skradin doc 30.50 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2023   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja