GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

3. Sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 2017

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Skradina za razdoblje od 01.01.2017.g. do 30.06.2017.g. docx 15.02 KB
2.) Polugodišnji izvještaj 2017 xlsx 61.74 KB
3.) Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice Ivan Pridojević Skradin za razdoblje od 01.01.2017.g. do 30.06.2017.g. docx 15.24 KB
4.) Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje od 01.0.2017.g. do 30.06.2017.g. (Prilog: Izvješće gradonačelnika) docx 30.35 KB
5.) Odluka o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2017.g. docx 17.77 KB
6.) Odluka o izmjeni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu Krka. docx 12.83 KB
7.) Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina docx 44.58 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja