GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika zamjenika. pdf 47.50 KB
2.) II Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2013.g. pdf 476.30 KB
3.) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2013.g. (II) pdf 44.68 KB
4.) Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2013.g. (I). pdf 40.09 KB
5.) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2013.g. (I). pdf 36.38 KB
6.) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2013.g. (I). pdf 36.53 KB
7.) Izmjene i dopune Programa pomoći socijalno ugroženih osoba na području Grada Skradina za 2013.g. (I). pdf 34.80 KB
8.) Projekcija Proračuna Grada Skradina za 2014.g. do 2016.g. pdf 528.73 KB
9.) Proračun Grada Skradina za 2014.g. pdf 342.75 KB
10.) Plan razvojnih programa 2014 do 2016.g. pdf 282.51 KB
11.) Odluka o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2014.g. pdf 46.59 KB
12.) Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine. pdf 29.44 KB
13.) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2014.g. pdf 44.77 KB
14.) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2014.g. pdf 50.19 KB
15.) Program javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2014.g. pdf 38.03 KB
16.) Program javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2014.g. pdf 38.35 KB
17.) Program pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2014.g. pdf 41.50 KB
18.) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Skradina za 2012.g. i 2013.g. pdf 47.29 KB
19.) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Skradina za 2014.g. pdf 37.70 KB
20.) Operativni program mjera zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju na području Grada Skradina. pdf 42.14 KB
21.) Rješenje o određivanju predstavnika Grada Skradina u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. pdf 32.19 KB
22.) Zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina pdf 153.79 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja