GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

4. Sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 2017

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije. docx 13.28 KB
2.) II Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2017.g. xlsx 57.49 KB
3.) Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2017.g. (III) doc 44.00 KB
4.) Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2017.g. (III) docx 17.21 KB
5.) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2017.g. (II) doc 48.00 KB
6.) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2017.g. (II) doc 44.50 KB
7.) Izmjene i dopune Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2017.g. (I) doc 36.50 KB
8.) Proračun Grada Skradina za 2018.g xlsx 45.33 KB
9.) Projekcija Proračuna Grada Skradina za 2018.g. do 2020.g. xlsx 56.40 KB
10.) Plan razvojnih programa 2018.g. do 2020.g. xlsx 20.05 KB
11.) Odluka o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2018.g. doc 45.00 KB
12.) Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Skradina. docx 14.20 KB
13.) Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi. docx 13.74 KB
14.) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2018.g. doc 43.00 KB
15.) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2018.g. doc 50.00 KB
16.) Program javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2018.g. doc 48.50 KB
17.) Program javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2018.g docx 14.50 KB
18.) Program pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2018.g. docx 15.26 KB
19.) Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Skradina doc 36.00 KB
20.) Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Skradina. doc 39.00 KB
21.) Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Skradina za 2017..g. docx 23.20 KB
22.) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Skradina u 2018.g. docx 19.92 KB
23.) Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Grada Skradina za 2018.g. docx 20.41 KB
24.) Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja. doc 30.50 KB
25.) Zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina docx 47.32 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja