GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 2018.

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Skradina. doc 275.00 KB
2.) Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Skradina. docx 20.63 KB
3.) Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Skradina. docx 13.17 KB
4.) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. doc 27.50 KB
5.) 5. Zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina docx 36.71 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja