GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 2021. (22.12.2021.)

# Dokument: Format: Veličina:
1.) III. izmjene i dopune Grada Skradina za 2021. godinu docx 187.23 KB
2.) Izmjene i dopune Programa (I) javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2021.g. doc 40.50 KB
3.) Izmjene i dopune Programa (I) javnih potreba u sportu na području Grada Skradina za 2021. g. doc 41.00 KB
4.) Izmjene i dopune Programa (I) pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2021. g. doc 30.50 KB
5.) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2021.g. (I) doc 64.50 KB
6.) Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2021.g. (III) docx 19.24 KB
7.) Proračun Grada Skradina za 2022. g. s Projekcijom Proračuna Grada Skradina za 2023. g. do 2024. g. zip 67.01 KB
8.) Plan razvojnih programa Grada Skradina za 2022.g. do 2024.g. docx 71.67 KB
9.) Odluka o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2022.g. docx 17.44 KB
10.) Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Skradina u 2022.g. docx 18.36 KB
11.) Program javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2022.g. doc 49.00 KB
12.) Program javnih potreba u sportu na području Grada Skradina za 2022. g. doc 43.00 KB
13.) Program pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2022. g. doc 41.50 KB
14.) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2022.g. doc 69.50 KB
15.) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2022. g. docx 21.85 KB
16.) Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju radnih tijela. docx 19.18 KB
17.) Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Skradina za 2021. g. docx 22.25 KB
18.) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Skradina u 2022. g. docx 21.82 KB
19.) Zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina docx 42.50 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja