GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2013.g. pdf 100.20 KB
2.) Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013.g. pdf 64.66 KB
3.) Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice Ivan Pridojević Skradin za 2013.g. pdf 100.34 KB
4.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje srpanj do prosinac 2013.g. pdf 199.89 KB
5.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2013.g. pdf 101.37 KB
6.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2013.g. pdf 100.18 KB
7.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2013.g. pdf 100.42 KB
8.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2013.g. pdf 82.72 KB
9.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2013.g. pdf 82.93 KB
10.) Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Skradina. pdf 110.58 KB
11.) Odluka o izradi Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Skradina. pdf 77.36 KB
12.) Odluka o socijalnoj skrbi Grada Skradina. pdf 127.62 KB
13.) Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka zastupljenih u gradskom vijeću Grada Skradina u 2014.g. pdf 91.23 KB
14.) Odluka o odre ivanju naziva ulice za PUO Prokljan jug i PUO Prokljan sjever. pdf 73.16 KB
15.) Zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina pdf 173.53 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja