GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 2018.

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2017.g. s Izvješćem o izvršenju Programa doc 49.50 KB
2.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2017.g. s Izvješćem o izvršenju Programa docx 17.76 KB
3.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2017.g. s Izvješćem o izvršenju Programa docx 19.21 KB
4.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2017.g. s Izvješćem o izvršenju Programa docx 17.94 KB
5.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2017.g. s Izvješćem o izvršenju Programa docx 17.76 KB
6.) Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Skradina za 2017.g. docx 47.73 KB
7.) Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje srpanj do prosinac 2017.g. s Izvješćem docx 25.17 KB
8.) (I) Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2018.g. xlsx 58.58 KB
9.) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2018.g. (I). doc 49.50 KB
10.) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2018.g. (I) doc 39.00 KB
11.) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Skradina za 2018.g. (I) doc 39.50 KB
12.) Odluka o stavljanju van snage Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Skradina. doc 43.50 KB
13.) Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Skradina. doc 50.00 KB
14.) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Skradina. docx 13.25 KB
15.) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina. doc 37.50 KB
16.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Turističke zajednice Grada Skradina. docx 15.12 KB
17.) Zapisnik s 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina docx 49.61 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja